O autopatii

Autopatia sa osvedčila najmä ľuďom trpiacim dlhodobými či opakovanými problémami. Býva používaná ako samostatne, tak aj ako podpora pri inej prebiehajúcej terapii. Je vhodná pre odborné poradenstvo aj svojpomoc v rodine a u priateľov, a tiež pre sebazlepšovanie a samostatné obnovovanie a udržiavanie vlastného zdravia, podľa znalostí nadobudnutých čítaním literatúry a prípadne aj účasťou na kurze.

Je to metóda celkového pozitívneho ovplyvňovania ľudského organizmu, vyrastajúca na základoch klasickej homeopatie a prastarých tradícií. Ide o použitie homeopatickým spôsobom upravenej informácie, pochádzajúcej zo sliny, dychu alebo prány predmetnej osoby. Povýšená riedením vodou do jemnohmotného (z materialistického hľadiska nehmotného) stavu, stimuluje a oživuje na princípe rezonancie informačný tok jemných kreatívnych energií, nazývaných v homeopatii životná (vitálna) sila, v čínskej tradičnej medicíne čchi av indickej tradícii prána, majúcich tiež jemnohmot.

Výsledky mnohých konferencií o autopatii a práce vyškolených poradcov ukazujú na jej účinnosť aj tam, kde už ľudia strácali nádej alebo považovali svoje problémy za nevyliečiteľné.

Autopatický preparát si každý zhotovuje sám doma podľa jednoduchého návodu. Mnoho ľudí vypovedá o tom, čo pre nich autopatia urobila, v dokumentárnom programe ČT 1 Odtlačky doby, diel Každý na svojom piesočku, premiéra 13.6.2018, prvá polhodina programu je o autopatii, odkaz do archívu ČT. Ďalšiu stručnú informáciu o autopatii získate aj z videozáznamu, archív ČT, interview s Jiřím Čehovským v programe Sama doma I a II.

Autopatia vychádza z pochopenia, že disharmónia v tele aj v mysli, nech sú nazývané akokoľvek, napr. ako choroby či diagnózy, sú prejavom poruchy v prúdení jemných energií a informácií, prány, čchi, vitálnej sily, ako ich nazývajú hlavné svetové liečebné tradície. Tieto energie utvárajú a oživujú organizmus, dávajú mu formu a pocity a spájajú nás s Univerzom, odkiaľ tvorivé informácie prichádzajú. Autopatia sa zaoberá obnovením, harmonizáciou ich narušeného prúdu.

Na princípe jemnohmotnej rezonancie zlepšuje naše spojenie s vyššou kreatívnou sférou a našu schopnosť jemnú vitálnu informáciu správne prijímať – tým môže vracať harmóniu, a to na telesnej, duševnej a duchovnej úrovni. Miera, do akej sa to darí, závisí vždy na vnútornom, karmickom stave organizmu a jeho jemnohmotných zložiek.

Celostná metóda autopatie priaznivo pôsobí na ústrednú jemnohmotnú, z materialistického hľadiska nehmotnú, časť človeka, presahujúcu fyzické telo a zásadne ovplyvňujúci náš životný pocit a harmóniu v tele i mysli. Tak používame v autopatii pojmy ako samoliečba a liečba. Najmä v prípade všetkých vážnych chorôb chápeme autopatiu ako spirituálny doplnok k bežnej konvenčnej zdravotnej starostlivosti. Autopatia neslúži ako náhrada lekárskej starostlivosti a zdravotných služieb.

Niečo v skratke z knižky Autopatická svépomoc od Jiřiho Čehovského 

Autopatia sa teda vyvinula z klasickej homeopatie. Jej princpíp nachádzame tiež v prastarej múdrosti ľudstva v budhistickej tradícii alebo v indických upanišádach . 

Je tu 20 rokov skúseností a poznatkov o tom , ako si môžeme sami pomôcť , keď je zdravie v neporiadku . A to aj vtedy , keď už naše problémy trvajú mesiace roky alebo aj dlhšie a odolávajú konvenčným aj nekonvenčným pokusom o vyliečenie . V takejto situácií môžeme svoj rozladený organizmus lepšie naladiť k príjmu kreatívneho informačného toku , ktorý k nám prichádza s Universa a organizuje naše telo a mysel , hovorí sa tomu PRANA v jóge , Vítálna síla v európskej liečitelskej tradícií a homepatii a čhi v čínskej medicíne . Taká harmonizacia prinášala v našej praxi výsledky – úlavu , energiu , kvalitnejší životný pocit a zlepšenie až miznutie dlhodobých zdravotných problémov , často považované za nevyliečitelné. Vela osobných svedectiev užívatelov metody o ich prekvapujúcich účinkoch najdete tiež vo videozáznamoch  http://www.autopatie.cz/svedectvi/video/ a inde na webu.

Autopatia je umením ako zachádzať s jemnou pránickou informáciou , oživujúcou človeka a udržujúcou harmoniu . Slovo ,,umenie “vždy obsahuje prvok kreativnosti , individuálnosti a všeobecného celostného vhladu , nedá sa len tak vtesnať do pravidiel a formuliek , zvlášť keď pracujeme s tak rozsiahlou a tajomnou oblasťou človeka , ako je jemnohmotný (spirituálny) rozmer , zodpovedný za to , čo sa deje v tele a mysli . Autopatia je postavena na jednoduchých princípoch a vychádza z pocitov a vňemov a pozorovania liečenéj osoby , ktoré su vždy hlavným vodítkom. Displej našeho tela a mysli ukazuje pravdivý stav zdravia , stav našeho naladenia na tvorivú informáciu prichádzajúcu ,,zhora’’ pokial z nej chceme a vieme čítať . Technická diagnostická zariadenia , laboratórne testy a podobné veci môžu byť doplnkom , ale niesu nutné.

Autopatia prináša nástroj zdravotnéj sebeobrany , aký sme doposial nikdy predtým nemali k dispozíci . Naviac , autopatia , informačcná metóda založená na jemnéj rezonanci , nemôže svojim účinkom nikoho poškodiť.

Autopatia nieje určená k náhrade žiadnéj tradičnéj či zavedenéj konvenčnéj metódy zlepšovania zdravia a prípadne môže byť a býva praktikovaná ako samostatná metóda ľudmi , ktorý si ju už po skúsenostiach s nou oblúbili . Je to celostná metóda schopná pozitívne ovplyvniť mysel i telo . Pôsobí na jemnejšiej a zároveň zákládnejšiej organizačnéj úrovni než vätšina ostatných známych metod . V ich používaní je sloboda.

Sloboda je tu hlavné slovo. Cielom je dostať sa na cestu k oslobodeniu od rozladenia tela a mysli , vydať sa hore od choroby , od utrpenia smerom k vyššiej harmónii . Je to reálna cesta , ktorou už prešlo a prechádza velmi vela ludí, referujúcich o svojich dosiahnutých výsledkoch na konferenciách , na internetových stránkach a fórach , na Youtube , na seminároch , v článkoch, v knihách a inde. Autopatická prax nám tiež ukazuje jasno a hmatatelne že človek nieje len hmota (na rozdiel od toho čo nám v školách a hlavných mediach vštepujú do hlavy ), ale má predovšetkým svôj jemnohmotný , duchovný , spiritualny rozmer , na ktorom kvalita života a naše pocity podstatnou mierov závisí . Autopatia je nielen liečba ale i forma uvedomenia si tohoto rozmeru , ktorý nemajú len ludia , ale aj rastliny a zvieratá, ktorým rovnako autopatia pôsobením na tejto úrovni pomáha.

Autopatia neovplyvňuje fyzické telo ani mysel priamo , výhradne tým , že zlepšuje prepojenie toho čo nazývame organizmus , s naším spirituálnym, jemnohmotným spoločným Zdrojom. Ak pracujeme s informáciami o niečiom systéme tela a mysli a o ich problémoch (napríklad chorobách ), má to len ten účel , že nám tieto signály (symptómy rozladenia ) ukazujú kvalitu jeho vitálnej síly , prány , čchi , prúdiacej z jemnéj (duchovnéj) sféry . S touto jemnohmotnou , najpodstatnejšiou súčasťou človeka pracujeme , a tu ovplyvňujeme jemnohmotnú informáciu prenášanú vodou k dosiahnutiu zlepšenia jej príjmu a tým aj zvýšenie harmonie čakier, tela aj mysli. Termíny  ako ,,léčba’’ ,,choroba ‘’ a pod . tu majú práve len tento zmysel . Autopatia lieči naše spojenie so Zdrojom .